» ses bilgisi ile ilgili ygs de çıkmış sorular

Yayınlanma Zamanı: 2010-04-12 12:37:00Sponsorlu Bağlantılar
SES BİLGİSİ (ÖSS/ÖYS SORULARI) Yazdır


 

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi "ünsüz değişimi" ne örnek olamaz?

 

A) Hadi seni yemeğe götüreyim.

 

B) Bu havada dağa tırmanmak istiyorum.

 

C) Sabahları balığa çıkarlar.

 

D) Çocuğun ruh sağlığı bozulmuştu.

 

E) Böbreğinin birini ameliyatla aldılar.

 

(1986/II)

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde süreksiz sert ün­süzlerin yumuşamasına bir örnek vardır?

A) Gelecek ay yayımlanacak dergimizin kapağı, öğren­cilerimiz tarafından hazırlanacak.

B) Bu araştırma sonuçları, öğrencilerin görüşlerini yansıtmaktadır.

C) Siyasal reklamcılık, Türkiye'nin siyasal kültürüne yeni bir boyut getirmiştir.

D) Son yıllarda demokrasi, bir siyasal sistem olarak yeni anlamlar kazanmıştır.

E) Anketteki ilk soru, seçmenlerin cinsiyetiyle ilgilidir.

                                                                                     (1995/II)

 

 

3. Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biri bulu­nan sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ses yumuşar.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz?

A) araç

B) tabak

C) söğüt

D) dolap

E) koç

(1993/1)

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Zonguldak'a giderken Karabük'den geçecek miyiz?

B) Otobüs Adana'dan saat kaçta hareket edecekmiş?

C) İzmit’ten Ankara'ya kaç saatte geldiniz?

D) Kars'tan İstanbul’a otobüsle mi döneceksiniz?

E) İstanbul’u gece hiç uçaktan seyrettiniz mi?

(1988/II)

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) İlk TBMM, 23 Nisan 1920' de, Ankara'da toplandı.

B) 30 Ağustos 1922'de, Başkomutanlık Meydan Savaşı zaferle sonuçlandı.

C) Saltanat, 1 Kasım 1922'de kaldırıldı.

D) Cumhuriyet 29 Ekim 1923'de kuruldu.

E) 1 Kasım 1928'de, yeni Türk harfleriyle İlgili yasa kabul edildi.

(1984I)

 

6. Doktorlar, yaşlılıkda  spor yapmanın kişiyi psikolojik ve  fizyolojik bakımdan

                       I         II                               III            IV

rahatlattığını söylüyorlar.

       V

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin yazı­mı yanlıştır?

Al I.

B) II

C) III.

D) IV. E) V.

(1995/1)

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Ağızın içi

B) Asfaltın onarımı

C) Saçlarının rengi

D) Herkesin derdi

E) Değirmenin suyu

(1989/1)

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A) O da babası gibi hukuku seçmiş.

B) Ben bu renkten hiç hoşlanmam.

C) Göğüsüme bir ağrı girdi.

D) Son günlerde onun bana karşı tavrı değişti.

E) Suyun tazyikinden çimler toprağa yapışmış.

(1991/I)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük ek alırken bu sözcüğün ünsüzlerinden biri düşmüş­tür?

A) Susuzluktan balkondaki tüm çiçekler sararmış.

B) Yazar, bu romanında çok fazla devrik cümle kullan­mış.

C) Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuş.

D) Bu konuda senin de fikrini almak istiyorum.

E) Otobüsümüz, adını bilmediğim büyücek bir kasaba­dan geçti.

(1994/1)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, türetilirken bir ünlü kaybına uğramıştır?

A) Bu çiçeğin yaprakları çok çabuk sararmış.

B) Geçen yıl dikilen bu elbise İyice daralmış.

C) Uykusuzluktan gözlerinin altı morarmış.

D) Kilo alınca yanakları iyice pembeleşmiş.

E) Saçları son aylarda çok bevazlasmış.

(1993/II)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Şemsiyeni yanına almıyor musun?

B) Onunla görüşmeyeli yıllar oldu.

C) Sen de ablanla gitmeyecek miydin?

D) Bu soruyu tam olarak anlıyamamış.

E) Mektubuna cevap yazmayacak mısın?

(1995 /II)

 

1 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Üzerinde eskimiş, rengi atmış bir palto vardı.

B) Kipriklerine kadar toza toprağa bulanmıştı.

C) Evler uzaktan belli belirsiz görünüyordu.

D) Irmağın kıyısında oynayan çocuklar vardı.

E) Akşam, arabalara binerek köye döndüler.

(1990/II)

 

13. "Türkçede, ad tamlamalarında kaynaştırma sesleri n ve ş' dir."

Aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle bir ad tamla­ması yapılırken bu kurala uyulmaz?

A) Elma     B) Yara     C) Su      D)Yazı     E) Mavi

(1990/II)

 

14.     Ne şair yaş döker ne aşık ağlar

            I         II                 III           

Tarihe karıştı eski sevdalar

       IV                      V                      

 

Bu dizelerde, numaralanmış yerlerin hangisinde ulama vardır?

A) I.     B) II.     C) III.       D) IV.        E) V.

(1993/II)


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !